Certificats pósters

Certificats pósters

La nostra plataforma de descàrrega de certificat de posters busca el seu DNI/NIF entre els autors i coautors del póster i genera de forma automàtica en format PDF els certificats dels seus pósters. En cas de no obtenir el PDF amb el seu DNI/NIF pot deure’s al fet que l’autor principal o l’autor que va carregar el póster a la plataforma no va escriure bé el seu DNI/NIF.

Escrigui a continuació el seu DNI/NIF per a descarregar el certificat dels seus pósterss.Contacti amb secretaria@controversiasbarcelona.org si té alguna incidència en la descàrrega dels seus certificats. En un breu espai de temps l’ajudarem.